Акценти

Изложение за животновъдство - Сливен 2018 събира фермери от стотици села (ПРОГРАМА)
От 27-ми до 29-ти април 2018 до разклона за село Мечкарево ще се проведе Национално изложение по животновъдство, Сливен 2018. На изложението ще бъдат представени най-добрите животни, които се отглеждат у нас и постиженията на генетиката и развъдната дейност.
2299
Научи повече
slider0
Има гарантиран бюджет за селски туризъм по мярка 6.4 от ПРСР
Гарантиран бе отделен бюджет за селски туризъм, като по този начин се запазва възможността за одобрение на проектите за къщи за гости и дейности свързани със селския туризъм, като басейни, спа – центрове, ресторанти и спортни съоръжения
584
Научи повече
slider1
Община Казанлък ще реновира училищата в селата Овощник, Хажидимитрово и Ръжена
Общата стойност на проекта е в размер на 9 504 532,06 лв. по ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.
678
Научи повече
slider2
Влизат в сила нови изменения на наредба 6 за идентификацията на животните
Измененията в наредба 6, касаещи отглеждането на животни в селата, вече са публикувани в Държавен вестник. Промените влизат в сила от 12-и Януари 2018. Новата наредба включва изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните
2245
Научи повече
slider3
Наводненията в редица родопски села са следствие на безконтролната сеч на горите
Официалната статистика сочи, че само през 2016 г. са констатирани общо 21 999 нарушения на горското законодателство
9301
Научи повече
slider4
Структура на земеделските стопанства в България и заявените за субсидии площи
Актуална статистическа информация за броя на стопанствата, декларираната площ и исканото финансово подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за предходната година, дава ясна представа каква е структурата на стопанствата в България
1553
Научи повече
slider5
Сметната палата: 48 села в Северозападна България нямат обществен транспорт!
При проверката са установени съществени пропуски в нормативната уредба и в действията на отговорните институции
665
Научи повече
slider6
Ограничен обхват на инвестиционните дейности по мярка 7.2 от ПРСР цели по-ефективни проекти в селските общини
Ще бъдат стартирани само дейности, свързани с реконструкция на уличната мрежа, образователна инфраструктура (училища и детски градини) и общински сгради, в които се предоставят обществени услуги
2681
Научи повече
slider7
Новата част на магистрала Хемус ще възроди изостанали села в Ловешко
Догодина магистрала Хемус ще подмине Севлиево, обеща премиерът Бойко Борисов при посещение в Червен бряг, където откри разширение на завод на австрийската фирма Палфингер
8872
Научи повече
slider8
Борислав Борисов: Нужна е национална стратегия за развитие на българските села (ИНТЕРВЮ)
По отношение на селата, които се развиват добре в последните години, те са на първо място в област Пловдив, което е свързано с големите инвестиции в неземеделски дейности, в различни предприятия и услуги. На второ място е област София. Следват селата край Ямбол, Стара Загора, Сливен и Русе
4135
Научи повече
slider9