Акценти

АБС - 12 години в подкрепа на българските села
Асоциация на българските села отбелязва днес 12 години от създаването си. Самото учредяване на АБС беше подтикнато от любовта към селските региони и визията ни за стимулиране развитие на фамилно земеделие, селски туризъм и привличане на инвестиции
3841
Научи повече
slider0
Стартира прием на проекти по мярка 6.4.1 за малките стопанства
Кандидатите ще имат възможност да подават своите проектни предложения в рамките на три процедури в зависимост от вида на заявените за подпомагане дейности, както следва - инвестиции, насочени към развитие на занаяти, инвестиции за развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности и инвестиции за производство на продукти
2662
Научи повече
slider1
Увеличава се търсенето на складови площи и парцели в редица села
По данни на Асоциация на българските села, през последните 6 месеца се наблюдава засилено търсене на складови площи и бизнес парцели в села, близко разположени до градски центрове и ключови места с изградена инфраструктура. 
2678
Научи повече
slider2
Арт резиденция оживява училището в село Горна Липница
За поредна година инициативата в село Горна Липница вдъхва частица живот в старото училище
1189
Научи повече
slider3
АБС подкрепя предложението на ИСС за Закон за планинските региони
В допълнение следва да бъдат разгледани детайлно спецификите на всеки географски регион, където предложенията за стимулиране на икономически и социални действия следва да са обвързани с потенциала и традициите по места
1806
Научи повече
slider4
Случаите на зарази по животните са агротероризъм срещу България
Задълбочаващата се криза в овцевъдството и козевъдството, които са основен поминък в селските погранични райони е в резултат на умишлено провеждани активни действия за унищожаването на фамилното фермерство
19410
Научи повече
slider5
Влязоха в сила нови изисквания в договорите за наем на земеделска земя
Договори за наем за срок по-дълъг от една година се удостоверяват нотариално за подписи и се вписват в съответната служба по вписвания. В хода на нотариалното производство и в службата по вписвания се представят скици на имота/ите, предмет на договорите
1007
Научи повече
slider6
Борислав Борисов: Нужна е национална стратегия за развитие на българските села (ИНТЕРВЮ)
По отношение на селата, които се развиват добре в последните години, те са на първо място в област Пловдив, което е свързано с големите инвестиции в неземеделски дейности, в различни предприятия и услуги. На второ място е област София. Следват селата край Ямбол, Стара Загора, Сливен и Русе
4260
Научи повече
slider7
ОСП е счупена и вредна за България. Не са нужни поправки, а прилагане на Национална стратегия
Неадекватната ОСП в момента харчи 38% от европейския бюджет, което се равнява на около 55 млрд.EUR всяка година. ОСП не помага на земеделските стопани и селските общности да се справят с настоящите предизвикателства
4074
Научи повече
slider8