Акценти

Има гарантиран бюджет за селски туризъм по мярка 6.4 от ПРСР
Гарантиран бе отделен бюджет за селски туризъм, като по този начин се запазва възможността за одобрение на проектите за къщи за гости и дейности свързани със селския туризъм, като басейни, спа – центрове, ресторанти и спортни съоръжения
522
Научи повече
slider0
Община Казанлък ще реновира училищата в селата Овощник, Хажидимитрово и Ръжена
Общата стойност на проекта е в размер на 9 504 532,06 лв. по ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.
652
Научи повече
slider1
Влизат в сила нови изменения на наредба 6 за идентификацията на животните
Измененията в наредба 6, касаещи отглеждането на животни в селата, вече са публикувани в Държавен вестник. Промените влизат в сила от 12-и Януари 2018. Новата наредба включва изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните
2210
Научи повече
slider2
Наводненията в редица родопски села са следствие на безконтролната сеч на горите
Официалната статистика сочи, че само през 2016 г. са констатирани общо 21 999 нарушения на горското законодателство
9268
Научи повече
slider3
Структура на земеделските стопанства в България и заявените за субсидии площи
Актуална статистическа информация за броя на стопанствата, декларираната площ и исканото финансово подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за предходната година, дава ясна представа каква е структурата на стопанствата в България
1533
Научи повече
slider4
Сметната палата: 48 села в Северозападна България нямат обществен транспорт!
При проверката са установени съществени пропуски в нормативната уредба и в действията на отговорните институции
649
Научи повече
slider5
Ограничен обхват на инвестиционните дейности по мярка 7.2 от ПРСР цели по-ефективни проекти в селските общини
Ще бъдат стартирани само дейности, свързани с реконструкция на уличната мрежа, образователна инфраструктура (училища и детски градини) и общински сгради, в които се предоставят обществени услуги
2667
Научи повече
slider6
Новата част на магистрала Хемус ще възроди изостанали села в Ловешко
Догодина магистрала Хемус ще подмине Севлиево, обеща премиерът Бойко Борисов при посещение в Червен бряг, където откри разширение на завод на австрийската фирма Палфингер
8839
Научи повече
slider7
Борислав Борисов: Нужна е национална стратегия за развитие на българските села (ИНТЕРВЮ)
По отношение на селата, които се развиват добре в последните години, те са на първо място в област Пловдив, което е свързано с големите инвестиции в неземеделски дейности, в различни предприятия и услуги. На второ място е област София. Следват селата край Ямбол, Стара Загора, Сливен и Русе
4122
Научи повече
slider8
ОСП е счупена и вредна за България. Не са нужни поправки, а прилагане на Национална стратегия
Неадекватната ОСП в момента харчи 38% от европейския бюджет, което се равнява на около 55 млрд.EUR всяка година. ОСП не помага на земеделските стопани и селските общности да се справят с настоящите предизвикателства
3810
Научи повече
slider9