Акценти

Национален фолклорен събор започва в хасковското село Крепост
Тази година в националния събор за народно творчество „Китна Тракия пее и танцува” ще участват 66 фолклорни групи и 48 индивидуални изпълнители на две сцени. Участниците са от 39 населени места и 14 общини.
782
Научи повече
slider0
Стартира обществена поръчка за ново кръгово в село Труд
Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за изпълнител и за надзор при изграждането на кръгово кръстовище при пресичането на път ІІ-64 Карлово - Пловдив при км 48+278 и път ІІІ-606 Строево - село Труд
909
Научи повече
slider1
Изложение за животновъдство - Сливен 2018 събира фермери от стотици села (ПРОГРАМА)
От 27-ми до 29-ти април 2018 до разклона за село Мечкарево ще се проведе Национално изложение по животновъдство, Сливен 2018. На изложението ще бъдат представени най-добрите животни, които се отглеждат у нас и постиженията на генетиката и развъдната дейност.
3136
Научи повече
slider2
Има гарантиран бюджет за селски туризъм по мярка 6.4 от ПРСР
Гарантиран бе отделен бюджет за селски туризъм, като по този начин се запазва възможността за одобрение на проектите за къщи за гости и дейности свързани със селския туризъм, като басейни, спа – центрове, ресторанти и спортни съоръжения
634
Научи повече
slider3
Община Казанлък ще реновира училищата в селата Овощник, Хажидимитрово и Ръжена
Общата стойност на проекта е в размер на 9 504 532,06 лв. по ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.
699
Научи повече
slider4
Влизат в сила нови изменения на наредба 6 за идентификацията на животните
Измененията в наредба 6, касаещи отглеждането на животни в селата, вече са публикувани в Държавен вестник. Промените влизат в сила от 12-и Януари 2018. Новата наредба включва изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните
2269
Научи повече
slider5
Наводненията в редица родопски села са следствие на безконтролната сеч на горите
Официалната статистика сочи, че само през 2016 г. са констатирани общо 21 999 нарушения на горското законодателство
9324
Научи повече
slider6
Структура на земеделските стопанства в България и заявените за субсидии площи
Актуална статистическа информация за броя на стопанствата, декларираната площ и исканото финансово подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за предходната година, дава ясна представа каква е структурата на стопанствата в България
1577
Научи повече
slider7
Сметната палата: 48 села в Северозападна България нямат обществен транспорт!
При проверката са установени съществени пропуски в нормативната уредба и в действията на отговорните институции
680
Научи повече
slider8
Ограничен обхват на инвестиционните дейности по мярка 7.2 от ПРСР цели по-ефективни проекти в селските общини
Ще бъдат стартирани само дейности, свързани с реконструкция на уличната мрежа, образователна инфраструктура (училища и детски градини) и общински сгради, в които се предоставят обществени услуги
2697
Научи повече
slider9