Новини

Община Казанлък ще реновира училищата в селата Овощник, Хажидимитрово и Ръжена

С официална церемония „Първа копка“ за началото на ремонта на училището в  Шипка бе даден старт на реконструкцията на пет учебни заведения на територията на община Казанлък. С ритуала за успешна работа в ОУ“Свети Свети Кирил и Методий“ в Шипка започват строително-монтажните дейности по Проект: „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Казанлък“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ на Община Казанлък.

Общата стойност на проекта е в размер на 9 504 532,06 лв. по ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Със средствата ще бъдат реконструирани общо осем обекта от образователната инфраструктура на територията на община Казанлък: три детски градини в казанлъшкия квартал “Изток“ – ДГ“Здравец“, ДГ“Слънце“ и филиал на 15-та ДГ“Звънче“ и пет училища. Към ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в град Шипка ще бъдат цялостно обновени и учебните заведения в селата Овощник - ОУ "Д-р Петър Берон",, село Хаджидимитрово - ОУ "Св. Паисий Хилендарски", село Ръжена ОУ "Свети Свети Кирил и Методий", и град Крън - ОУ "Свети Климент Охридски".

Строително-монтажните работи включват въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонт и изграждане на водопровод и канализационни инсталации, газификация и свързване с градската газоразпределителна мрежа, монтаж на ново оборудване и осигуряване на мерки за достъпна среда.

Със завършването на дейностите до края на 2019г. учебната база на територията на общината ще бъде изцяло обновена.

Бенефициент: Община Казанлък

Начало на проекта: 04.10.2017 г.

Край на проекта: 04.12.2019 г.

Обща стойност: 9 504 532,06 лева с ДДС

Европейско финансиране: 8 078 852, 25 лева

Национално съфинансиране: 1 425 679,81 лева.

100 % безвъзмездна  финансова помощ