Новини

Сметната палата: 48 села в Северозападна България нямат обществен транспорт!

48 села в Северозападна България с общо 8 754 жители изобщо нямат обществен транспорт, установи одит на Сметната палата от 1януари 2014 г. до 30 юни 2016 г.

Други 43 населени места с още 6 878 българи пък имат транспорт под 5 дни в седмицата, което затруднява достъпа до работа, образование, здравеопазване и административни услуги, бие тревога доклада на контролната институция.

При проверката са установени съществени пропуски в нормативната уредба и в действията на отговорните институции. Районът е с трайно най-ниско равнище на развитие и е на последно място в ЕС по БВП на човек от населението. Районът обхваща областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч с общо 51 общини.